Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010

Αποβολή λόγω...facebook

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4560019&ct=1

...ένα ακόμα "κοντινό" παράδειγμα γιατί η κοινωνικά σωστή, έξυπνη και
ασφαλής χρήση του διαδικτύου είναι ζητούμενο για το σχολείο και αφορά
τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς και γονείς.

Τώρα τι θα έπρεπε να γίνει -εκ των υστέρων- στη συγκεκριμένη περίπτωση
δεν μπορούμε να πούμε αν δεν γνωρίζουμε το ιστορικό της υπόθεσης και την
κουλτούρα του συγκεκριμένου σχολείου.
--