Τετάρτη 25 Ιουνίου 2008

Παρατηρήσεις αναφορικά με τα ΕΠΑΛ γενικά αλλά και τα Εσπερινά ΕΠΑΛ ειδικότερα

Έλλειψη Βιβλίων Καθηγητή σε πολλά μαθήματα.

- Να δοθεί στην Α' Τάξη νέο βιβλίο ειδικά γραμμένο για τα ΕΠΑΛ.

- Να μπουν παραπάνω ώρες στο μάθημα Πληροφορικής στην Α' Τάξη του Κύκλου Υπηρεσιών.

- Να μπουν ξανά τα μαθήματα "Υλικό Υπολογιστών" και "Εισαγωγή στον Προγραμματισμό" στην Β' Τάξη, γιατί η ύλη των συγκεκριμένων μαθημάτων θεωρείται σημαντική και δεν καλύπτεται από άλλα μαθήματα.

- Να αντικατασταθούν στα 2 μαθήματα των Δικτύων ώρες θεωρίας με εργαστηριακές ώρες, ώστε οι μαθητές να μαθαίνουν να κάνουν Δομημένη Καλωδίωση που εμφανίζει ζήτηση στην αγορά.

 

Ειδικά στο προσαρμοσμένο πρόγραμμα των Εσπερινών ΕΠΑΛ υπάρχουν τα ακόλουθα προβλήματα με την κατανομή των μαθημάτων στην Β' και στην Γ' τάξη:

- Το προχωρημένο μάθημα "Προγραμματιστικά Εργαλεία στο Διαδίκτυο" διδάσκεται στην Β' Τάξη και το εισαγωγικό μάθημα "Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου" στην Γ' Τάξη!

- Το προχωρημένο μάθημα "Εφαρμογές Πολυμέσων" διδάσκεται στην Β' Τάξη ενώ οι μαθητές δεν έχουν την γνωστική υποδομή από την Α' Τάξη και θα μπορούσε να αλλάξει με το μάθημα "Λειτουργικά συστήματα" που διδάσκεται στην Γ' Τάξη.

 

Με την εκτίμησή μας,

 

Οι Καθηγητές Πληροφορικής

του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Απολογισμός σχολικού έτους 2007-08 1o Γυμνάσιο Σητείας

Απολογισμός σχολικού έτους 2007-08

 

Α) Διαθεματικές εργασίες: Κατά την απερχόμενη σχολική χρονιά εκπονήθηκαν πολλές διαθεματικές εργασίες και οι μαθητές χρησιμοποίησαν και έμαθαν εν τοις πράγμασι βασικές δεξιότητες:

 1. Επεξεργασία κειμένου
 2.  Παρουσιάσεις (Power Point)
 3. Λήψη-αποθήκευση-επεξεργασία φωτογραφιών
 4. Αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών στο Διαδίκτυο.
 5. Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Το βασικότερο βέβαια είναι ότι χρησιμοποίησαν τον υπολογιστή για να φέρουν εις πέρας μια πραγματική εργασία (με τα δεκάδες προβλήματα που ανακύπτουν) και όχι μια άσκηση εργαστηρίου.

Στο γνωστικό αντικείμενο δεν εκπονήθηκαν project. Οι λόγοι είναι οι εξής:

 1. Ο αγώνας δρόμου για να καλυφθεί η διδακτέα ύλη. Μόνο επιδερμικά μπορείς να θίξεις όλα τα κεφάλαια με μία ώρα την εβδομάδα.
 2. Η απροθυμία των μαθητών να επωμιστούν και άλλες εργασίες και να επιβαρύνουν επιπλέον το ήδη βεβαρυμένο πρόγραμμά τους. Μην ξεχνάμε ότι τα απογεύματα των μαθητών  είναι κλεισμένα για τις ξένες γλώσσες (το Lower -και ευλόγως- θεωρείται πτυχίο πρώτης προτεραιότητας για γονείς και μαθητές).
 3. Έλλειψη ιδεών. Ομολογώ ότι η εργασία που μου επιδείξατε στη συνάντησή μας (μελέτη συνάρτησης με γραφική παράσταση στο Excel) με εντυπωσίασε και φέτος θα την υλοποιήσω. Αλλά είναι μόνο μία ιδέα. Χρειαζόμαστε και άλλες τέτοιες.
 4. Έλλειψη χρόνου από μέρους μου. Έχω (και υποθέτω οι περισσότεροι συνάδελφοι κατά το μάλλον ή ήττον) πλήθος εξωδιδακτικών εργασιών:
  1. Μηχανοργάνωση σχολείου: εισαγωγή στοιχείων μαθητών, εκτύπωση ελέγχων επίδοσης, εκτύπωση απολυτηρίων, στατιστικά, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π
  2. Ωρολόγιο πρόγραμμα σχολείου
  3. Επίλυση προβλημάτων, συντήρηση, ενημέρωση και βέβαια δικτύωση των υπολογιστών του σχολείου (δεν αναφέρομαι στους υπολογιστές του εργαστηρίου για τους οποίους έχω 3 ώρες μείωση στο ωράριο αλλά στους υπολογιστές που είναι εγκατεστημένοι στα γραφεία)
  4. Επίλυση οποιασδήποτε απορίας συναδέλφου.
  5. Ανανέωση της ιστοσελίδας του σχολείου.

Όλα αυτά σίγουρα αποβαίνουν εις βάρος της διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής.

Β) Διδακτικό έργο

Όπως προανέφερα η μία ώρα την εβδομάδα αρκεί για να καλυφθεί μόνο επιδερμικά η διδακτέα ύλη.

Ο τρόπος εξέτασης των μαθητών (ωριαίο γραπτό διαγώνισμα) δεν συνάδει με την εργαστηριακή φύση του μαθήματος. Η πρακτική εξέταση στο εργαστήριο πρέπει να εξετασθεί αν και φοβάμαι ότι δύσκολα θα εφαρμοσθεί. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε ότι με την πρακτική εξέταση αδικούνται οι μαθητές που δεν έχουν υπολογιστή (άρα μαθητές από φτωχές οικογένειες) και δεν έχουν την ίδια ευχέρεια χρήσης με τους μαθητές που διαθέτουν υπολογιστή.

Στη Γ΄ τάξη ο προγραμματισμός δυσκολεύει τους μαθητές. Λόγου χάριν πολλοί μαθητές δεν αντιλαμβάνονται την έννοια της μεταβλητής.

Το εργαστήριο του σχολείου (Pentium 4 στα 1,7 GHz) επαρκεί για την διδασκαλία της Πληροφορικής.

Εν κατακλείδι να πω ότι μάθημα της Πληροφορικής παραμένει το πιο δημοφιλές και πραγματικά τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή.

 

 

ΔΙΒΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Απολογισμός της τρέχουσας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ:      «Απολογισμός της τρέχουσας σχολικής χρονιάς»

ΣΧΕΤΙΚΑ:  Α.Π.217/22-06-2008/ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/Δ.Ε Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

             

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό, σας ενημερώνουμε παρακάτω για σενάρια μαθημάτων που λειτούργησαν αποδοτικά στο σχολείο μας κατά την σχολική χρονιά 2007 – 2008 και παρατηρήσεις μας σχετικά με την εκτέλεση του διδακτικού έργου.

 

Α) Σενάρια μαθημάτων που λειτούργησαν αποδοτικά στο σχολείο μας κατά την σχολική χρονιά 2007 – 2008.

 

Στην Α Λυκείου ένα από τα μαθήματα που λειτούργησε καλά ήταν η χρήση του επεξεργαστή κειμένου (MS Word) σαν μηχανή προγραμματισμού. Το μάθημα έγινε σε δύο ώρες ακολουθώντας τον παρακάτω γενικό κορμό. Οι μαθητές έκαναν μια μικρή επανάληψη στην επεξεργασία κειμένου φτιάχνοντας μια πρόσκληση. Ακολούθησε εισήγηση, συζήτηση σχετικά με την δυνατότητα προγραμματισμού των υπολογιστών και επίδειξη δημιουργίας μακροεντολής στο Word. Ακολούθησε η επεξεργασία της μακροεντολής όπου γνωρίσαμε δύο βασικές εντολές για είσοδο στοιχείων (prompt) και έξοδο / εμφάνιση εντός του κειμένου. Το μάθημα ολοκληρώθηκε με πειραματισμό και ολοκλήρωση της πρόσκλησης ώστε να εισάγεται «διαλογικά» το όνομα του παραλήπτη στο κείμενο στης πρόσκλησης.

 

Επίσης στην Α Λυκείου προσπαθήσαμε να κάνουμε μια διαθεματική εργασία με τον συνάδελφο Τσιγαρίδα Λάμπρο, ΠΕ04. Οι μαθητές είχαν ήδη ανακεφαλαιώσει τις βασικές λειτουργίες του Excel – άλλες γνώριμες από παλαιότερα, άλλες εκ νέου – τύπους, αναφορές, αυτόματη συμπλήρωση, γραφήματα και είχε προηγηθεί και μάθημα για την διασύνδεση και ενσωμάτωση αντικειμένων όπου είχαν δημιουργήσει γράφημα που μετέφεραν στο Word με και χωρίς σύνδεση αντικειμένου. Είχαν λοιπόν αντίληψη του συνολικού πλάνου «εκμετάλλευσης» αυτών των λειτουργιών. Με τον συνάδελφο, ο οποίος τους δίδασκε Φυσική, καταλήξαμε σε μια εργασία μελέτης βολής βλήματος (σενάριο βολής από αεροπλάνο σε κινούμενο στόχο) όπου διάφορα ζητούμενα μπορούσαν να προκύψουν από πειραματική μελέτη της κίνησης. Το ζητούμενο ήταν να προκύψει η ανάγκη χρήσης υπολογιστικού εργαλείου για να βοηθήσει τους μαθητές στην μελέτη της βολής και η σύνταξη της εργασίας και των συνοδευτικών γραφημάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η εργασία προκάλεσε το ενδιαφέρον όλων των μαθητών αλλά υπήρξε μεγάλη δυσκολία στους μαθητές που δεν είχαν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτός σχολείου.

 

Στην Β Λυκείου ολόκληρη η ενότητα των Πολυμέσων παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους μαθητές (κάθε χρονιά) γιατί συνδυάζεται με εργασία που επιλέγουν μόνοι τους. Συγκεκριμένα, από την αρχή της ενότητας των πολυμέσων γίνεται γνωστό ότι το θέμα της εργασίας θα είναι ελεύθερο και παρουσιάζεται ο συνοπτικός προγραμματισμός της εργασίας. Στα επόμενα μαθήματα πραγματοποιείται συνδυασμός εισήγησης στα θέματα που πραγματεύεται το σχολικό βιβλίο (δομικά στοιχεία πολυμέσων, φάσεις ανάπτυξης κλπ), επίδειξης στο προγραμματιστικό περιβάλλον (Powerpoint) και πρακτικής εφαρμογής κυρίως πάνω στην εργασία τους. Υπενθυμίζουμε πως αρκετοί από τους μαθητές μας δεν έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Με το τέλος του κύκλου των μαθημάτων δίδεται τελική προθεσμία για την ολοκλήρωση της εργασίας και προγραμματισμός των παρουσιάσεων των εργασιών σε όλη την τάξη.

 

Στο μάθημα της Τεχνολογίας Επικοινωνιών, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι μαθητές για τον τεχνικό σχεδιασμό όταν πειραματιστήκαμε με το εργαλείο σχεδιασμού Google ScetchUp (http://sketchup.google.com/). Αν και δεν αφιερώθηκε πολύς χρόνος, μία μικρή επίδειξη αρκούσε για να πειραματιστούν οι μαθητές σχεδιάζοντας ένα ενδεικτικό πλάνο των δύο ορόφων του σχολείου μας.

 

Αξίζει πιστεύω να αναφερθεί και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των μαθητών για το κομμάτι του μαθήματος που αφορά στα Δίκτυα, όπου εστιάζουμε σε χρήσεις στον παγκόσμιο ιστό. Φέτος, με την λειτουργία ευρυζωνικής πλέον σύνδεσης στο εργαστήριο υπολογιστών, είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για εργασίες τους πάνω στο web. Έτσι είχαμε τη δυνατότητα να δούμε σύγχρονες εφαρμογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών, να ικανοποιήσουμε το προσωπικό ενδιαφέρον πολλών μαθητών και να μοιραστούμε γνώσεις και δεξιότητες στον παγκόσμιο ιστό αλλά και σκέψεις γύρω από τις δυνατότητες.

 

Β) Παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση του διδακτικού έργου.

 

Συνολικά η μαθησιακή διαδικασία είναι καλή, γεγονός στο οποίο συνεισφέρει και το αναλυτικό πρόγραμμα, η σχετική ελευθερία στην διαμόρφωση των διδακτικών ενοτήτων, η επιλογή θεμάτων εργασιών από τους ίδιους τους μαθητές και η εργασία των μαθητών συνήθως σε ομάδες. Ειδικά για το σχολείο μας μπορούμε αβίαστα να συμπεριλάβουμε στους θετικούς παράγοντες και την συνολικά καλή εικόνα των μαθητών σε επίπεδο συμπεριφοράς, θέλησης για μάθηση και ενδιαφέροντος. 

 

Σε σχέση με τα διδακτικά εγχειρίδια και βιβλία πιστεύω πως όσα έχουν αναφερθεί στις συναντήσεις μας και η γενικά διαμορφωμένη άποψη γύρω από τα σχολικά βιβλία των μαθημάτων πληροφορικής ισχύει. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι απαραίτητη η παροχή συνοδευτικού υλικού στους μαθητές, όπως ενημερωμένο και επικαιροποιημένο υλικό μελέτης (σημειώσεις, παραπομπές και άλλες πηγές) για διδακτικές ενότητες, ασκήσεις ή σχέδια εργασιών. Αυτό είναι φυσιολογικό και απαραίτητο και δεν αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση για την ειδικότητά μας. Θεωρώ όμως πως ειδικά στον χώρο της πληροφορικής είναι περισσότερο απαιτητική η διαδικασία δημιουργίας ή εντοπισμού εκπαιδευτικού υλικού κυρίως λόγω των παρακάτω παραγόντων.

-   Οι μαθητές ζουν σε ένα περιβάλλον όπου συχνά πληροφορική και «gadgets» θεωρούνται ένα και έτσι είναι δύσκολο να ερεθίσεις το ενδιαφέρον τους σε ένα περιβάλλον με σχετικά παλαιωμένο εξοπλισμό. Γενικά υπάρχει μια, αν μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι, καταναλωτική προσέγγιση στην πληροφορική στο σύνολό της. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει θετικά για όλα τα μαθήματα πληροφορικής εάν υποστηρίζεται η μαθησιακή διαδικασία από εργαστήρια που μπορούν να συμβαδίζουν με την τρέχουσα εξέλιξη. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά ότι η εισαγωγή της ευρυζωνικότητας στα σχολεία έπαιξε σημαντικό ρόλο στα μαθήματα επιλογής Α και Β τάξης, ανέβασε το επίπεδο του μαθήματος και το ενδιαφέρον των μαθητών αφού έδωσε τη δυνατότητα οι μαθητές να ασχοληθούν πιο αποδοτικά με θέματα – εργασίες που τους ενδιέφεραν.

-   Αρκετοί, ακόμη και τώρα, μαθητές επιλέγουν τα μαθήματα επιλογής πληροφορικής διότι δεν προσμετρούνται στον μέσο όρο τους ή επειδή δεν είχαν άλλη επιλογή. Ευτυχώς οι περιπτώσεις των καθολικά αδιάφορων μαθητών είναι ελάχιστες στο σχολείο μας και έτσι δεν προκαλείται ιδιαίτερο πρόβλημα. Οι διαφορετικές όμως προσδοκίες των μαθητών δυσκολεύουν το έργο μας για ένταξή τους στην μαθησιακή διαδικασία και για ενεργοποίηση του ενδιαφέροντός τους.

-   Υπάρχει γενικά μεγάλη ανομοιογένεια στο επίπεδο εξοικείωσης των μαθητών στην πληροφορική. Αυτό καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό το ρόλο του εργαστηρίου αφού είναι για αρκετούς μαθητές το μοναδικό σημείο που μπορούν να ασχοληθούν με υπολογιστές.

 

Τέλος, σχετικά με τις υποδομές και το σχολικό εργαστήριο πληροφορικής και εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών, αντιμετωπίζουμε κάποιες δυσκολίες που προσπαθούμε να ξεπεράσουμε. Οι δυσκολίες αφορούν κυρίως δυσλειτουργίες των υπολογιστών που οφείλονται στην παλαίωσή τους και που με δυσκολία αντιμετωπίζουμε αφού τα οικονομικά περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα. Με κόπο καταφέραμε να προμηθευτούμε μόλις δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές και UPS τα δύο τελευταία χρόνια. Το αποτέλεσμα είναι πως αντί για δώδεκα σταθμούς εργασίας έχουμε μόνο έξι που λειτουργούν σταθερά (3 ακόμη παρουσιάζουν έντονα προβλήματα αλλά μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά), γεγονός που επηρεάζει τον μέγιστο αριθμό μαθητών σε ένα τμήμα. Ευτυχώς το σχολείο μας δεν έχει μεγάλο αριθμό μαθητών και όταν διασπούμε τμήματα για να έχουμε δύο μαθητές ανά υπολογιστή δεν υπάρχει αντίρρηση μέχρι σήμερα από την διεύθυνση.

 

 

Με εκτίμηση και θερμούς χαιρετισμούς,

 

 

Ο καθηγητής πληροφορικής   Ο Διευθυντής

 

 

           Σταύρος Παπαδάκης        Δημήτριος Γρηγορίου

               ΠΕ19               ΠΕ04 Φυσιογνώστης

                               Διευθυντής ΓΕ.Λ. Ασημίου

 

Λίγα λόγια για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο σχολικό έτος 2007-2008

http://eclass.sch.gr/courses/D118109/document/kogxilakis.pdf

Κογχυλάκης Γιώργος

Δευτέρα 23 Ιουνίου 2008

Ιστοεξερεύνηση (Webquest) (Κασωτάκη-Βασιλάκης)

Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστοεξερεύνηση του http://www.purplenote.com/mcode/
σε μετάφραση και προσαρμογή των Κασωτάκη Σ. και Βασιλάκη Ν.

Για να τη δείτε στο http://eclass.sch.gr/courses/D118108/document/Webquest%20Kasotaki_Vasilakis.zip

Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008

Κατηγορίες προβλημάτων (Χατζηζήσης Γιώργος)

1. Αντικείμενο Διδασκαλίας

ΑΕΠΠ Κεφ. 1 Παρ. 5

Κατηγορίες προβλημάτων

2. Γνωστικό Υπόβαθρο των Μαθητών

Οι μαθητές έχουν διδαχτεί

- Τι είναι πρόβλημα
- Πως αναλύεται σε επιμέρους υποπροβλήματα

3. Διδακτικοί Στόχοι

Γνώσεις
- Να γνωρίζουν ποιες κατηγορίες προβλημάτων υφίστανται

Ικανότητες
- Να αναγνωρίζουν σε ποια κατηγορία ανήκει ένα πρόβλημα


4. Διδακτικές Τεχνικές / Δραστηριότητες


Εισήγηση
Ανασκόπηση στο τι είναι πρόβλημα
Παρουσίαση του εννοιολογικού χάρτη


Ομάδες εργασίας όπου αφού πάρουν ένα σύνολο από προβλήματα θα φροντίσουν να τα κατατάξουν σε κάποια κατηγορία (φύλλο εργασίας)

Συζήτηση με τους μαθητές


5. Εκπαιδευτικά Μέσα

Εποπτικά μέσα video projector


6. Αξιολόγηση

Αξιολόγηση των φύλλων εργασίας

Περισσότερα στο http://eclass.sch.gr/courses/D118108/document/concept%20map_xatzizisis.zip

Μέθοδος Μαύρο κουτί -Δομή επιλογής (Γραφανάκη Ρωξάνη)

Σκοπός:
Η δραστηριότητα έχει ως στόχο την κατανόηση της διαφοράς μεταξύ απλής και σύνθετης επιλογής.


Διδακτικοί στόχοι:
Μετά το τέλος του μαθήματος θα πρέπει να μπορείτε:
· Να διακρίνεται την διαφορά μεταξύ απλής και σύνθετης επιλογής
· Να διακρίνεται πότε πρέπει να χρησιμοποιείτε η απλή και πότε η σύνθετη.
· Να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά το προγραμματιστικό περιβάλλον που θα σας δοθεί (Διερμηνευτής ΓΛΩΣΣΑΣ) για να λύσετε απλά προβλήματα προγραμματισμού


Διδακτικές τεχνικές
· Διερευνητική τεχνική με χρήση του «μαύρου κουτιού».


Εργαλεία
Γλωσσομάθεια
Δημιουργός Διαγραμμάτων ροής


Δραστηριότητες
1. Εκτελέστε τα αρχεία ΕΠΙΛΟΓΗ1.exe και ΕΠΙΛΟΓΗ2.exe για καθεμία από τις ακόλουθες τιμές: 5-12-17-22
2. Καταγράψτε τι εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή για καθεμία τιμή που δίνεται.
3. Τι παρατηρείτε κατά την εκτέλεση κάθε αρχείου;
4. Τι ελέγχους κατά τη γνώμη σας κάνει το κάθε πρόγραμμα ώστε να εμφανίζει τα αποτελέσματα του βήματος 2;
5. Δημιουργήστε το αντίστοιχο διάγραμμα ροής για τα αρχεία ΕΠΙΛΟΓΗ1 και ΕΠΙΛΟΓΗ2.

Περισσότερα στο http://eclass.sch.gr/courses/D118108/document/%CC%DD%E8%EF%E4%EF%F2%20%CC%E1%FD%F1%EF%20%CA%EF%F5%F4%DF_%C3%F1%E1%F6%E1%ED%DC%EA%E7_%D7%E1%F4%E6%E7%E6%DE%F3%E7%F2.zip

Εκπαιδευτική δραστηριότητα- Υπολογιστικά Φύλλα- Γραφήματα (Πελεκανάκη Ευαγγελία)

Στόχοι Δραστηριότητας
Μετά το τέλος της δραστηριότητας οι μαθητές θα πρέπει να:· Κατανοούν τη χρήση των γραφημάτων· Μπορούν να δημιουργούν γραφήματα με τον οδηγό γραφημάτων.

Απαιτούμενη Υποδομή - ΟΔΗΓΙΕΣ
Για την υλοποίηση της δραστηριότητας απαιτούνται:
1. Χρήση Η/Υ με εγκατεστημένο το Excel της Microsoft. Εναλλακτικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε παρόμοιο περιβάλλον. Σε κάθε Η/Υ μπορούν να εργασθούν 1-3 μαθητές.
2. Τα φύλλα εργαστηριακής δραστηριότητας για τους μαθητές. Κάθε μαθητής συμπληρώνει ξεχωριστό φύλλο το οποίο μπορεί να φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο επιτευγμάτων (portfolio) που αξιοποιείται για την αξιολόγησή του, την ενημέρωση κηδεμόνων, κλπ


ΣΕΝΑΡΙΟ

θεωρούμε την υπόθεση εργασίας στην οποία οι μαθητές βοηθούν έναν εκπαιδευτικό στον υπολογισμό των εξόδων του πρώτου τριμήνου του έτους. Έχουμε, λοιπόν, υπολογίσει όλα τα ποσά στο προηγούμενο μάθημα (κάνοντας χρήση της συνάρτησης Sum) και στην περίπτωση αυτής της δραστηριότητας καλούνται οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν τα γραφήματα για να παράγουν οπτικοποιημένα αποτελέσματα.

Περισσότερα στο http://eclass.sch.gr/courses/D118108/document/%D5%F0%EF%EB%EF%E3%F3%F4%E9%EA%DC%20%D6%FD%EB%EB%E1_%D0%E5%EB%E5%EA%E1%ED%DC%EA%E7.doc

Φύλλο ανάθεσης εργασίας πολυμέσων (Γραφανάκη-Κατσαμάγκου)

Το πλαίσιο εργασίας

Να εργαστείτε ως ομάδα με στόχο την ανάπτυξη μιας πολυμεσικής παρουσίασης η οποία θα αναφέρεται σ’ ένα ιστορικό γεγονός από το βιβλίο της Ιστορίας της Δ’ Δημοτικού. Να προχωρήσετε στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξή της ακολουθώντας μεθόδους και τεχνικές που μελετήσατε στη θεωρία του μαθήματος.

Προτείνεται (χωρίς να είναι αυστηρά δεσμευτικό) να ακολουθήσετε τα παρακάτω:

 • Να μελετήσετε σχετικές εφαρμογές πριν ξεκινήσετε το σχεδιασμό σας (δομή, οργάνωση, περιβάλλον διεπαφής, ποιότητα και χαρακτηριστικά των πολυμεσικών στοιχείων, τρόποι μετάβασης από οθόνη σε οθόνη, κοινά στοιχεία και διαφορές μεταξύ οθονών, ειδικά χαρακτηριστικά κ.λπ.).
 • Να διερευνήσετε και να συζητήσετε στην ομάδα σας πιθανά θέματα πριν καταλήξετε στην επιλογή σας. Να προσδιορίσετε τους στόχους της εφαρμογής σας.
 • Να διαπραγματευτείτε με λεπτομέρεια το πλάνο και το διάγραμμα ροής της εφαρμογής και να συμπληρώσετε τα σχετικά φύλλα.
 • Για το σχεδιασμό του πρωτοτύπου της εφαρμογής σας να λάβετε υπόψη τις παρατηρήσεις και τα σχόλια του διδάσκοντα στα παραπάνω φύλλα.
 • Η εργασία σας θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστο τρεις μορφές πολυμεσικών στοιχείων: κείμενο, εικόνες, γραφικά, ήχο, βίντεο, animation.
 • Να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό του PowerPoint.
 • Πριν την ολοκλήρωση της εφαρμογής σας, να ζητήσετε την αξιολόγηση του πρωτοτύπου από μία άλλη ομάδα της τάξης σας.
 • Να σημειώσετε πώς αξιοποιήσατε τα σχόλια των συμμαθητών σας.
 • Να παρουσιάσετε την τελική εφαρμογή στην τάξη σας.


Περισσότερα στο http://eclass.sch.gr/courses/D118108/document/%D0%EF%EB%F5%EC%DD%F3%E1%20%C3%F1%E1%F6%E1%ED%DC%EA%E7-%CA%E1%F4%F3%E1%EC%DC%E3%EA%EF%F5.doc