Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2009

Δικτυακός τόπος για το μάθημα Δίκτυα ΙΙ των ΕΠΑΛ

Δικτυακοί τόποι από συνάδελφο των Χανίων για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Δίκτυα ΙΙ.

http://diktia.chania-lug.gr


http://diktia.dyndns.org


Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2009

Απολογισμός διδακτικού έτους 2008-2009 – Παρατηρήσεις- Επισημάνσεις (Μαραγκουδάκη Μαρία)

Θα ήθελα να εκφράσω τις απόψεις και τα σχόλιά μου αναφορικά με το νέο βιβλίο της Πληροφορικής Γυμνασίου και να κάνω ένα απολογισμό με τη λήξη του σχολικού έτους για τη χρονιά που πέρασε.

Αρχικά θέλω να αναφέρω ότι είναι η πρώτη φορά που δίδαξα το νέο βιβλίο στους μαθητές της Α’ και Β’ Γυμνασίου, μιας και την προηγούμενη χρονιά οι μαθητές της Β’ και Γ’ είχαν το παλιό βιβλίο ενώ στην Α’ Γυμνασίου δεν έκανα μάθημα.

v Απολογισμός σχολικής χρονιάς 2008-09

Αναφορικά με την Α’ τάξη έχω να επισημάνω τα εξής: Σε σύνολο 26 διδακτικών ωρών η κατανομή τους έγινε ως εξής:

Ενότητες

Ώρες

Ενότητα 1: Γνωρίζω τον Υπολογιστή

8

Ενότητα 2: Το Λογισμικό του Υπολογιστή

8

Ενότητα 3: Χρήση εργαλείων έκφρασης και δημιουργίας

8

Ενότητα 4: Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

2

Σύνολο

26

Στην κατανομή των διδακτικών ωρών δεν ακολούθησα την προβλεπόμενη κατανομή από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ενώ στο σύνολο των ωρών που αφιέρωσα για κάθε ενότητα, συμπεριλαμβάνονται οι ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης, επαναλήψεις και διαγωνίσματα Α’ και Β’ τριμήνου. Εκεί που χρειάστηκε να αφιερώσω περισσότερες διδακτικές ώρες από αυτές που προέβλεπε το αναλυτικό πρόγραμμα ήταν, στην ενότητα 1 κεφάλαιο 2 (Υλικό του υπολογιστή) και στην ενότητα 2 κεφάλαιο 5 (Γνωριμία με το Λογισμικό του υπολογιστή). Αντίθετα στην ενότητα 4 που αναφέρεται στο Διαδίκτυο αφιέρωσα τις λιγότερες ώρες. Συγκεκριμένα στις 2 ώρες που αφιέρωσα έγινε απλή αναφορά στις υπηρεσίες του Διαδικτύου, στο Παγκόσμιο Ιστό και στην άντληση πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό. Δεν πρόλαβα να αναφερθώ στο κεφάλαιο 14 ( Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) της ενότητας 3 και στη ενότητα 5 (Ο υπολογιστής μας στην καθημερινή ζωή) εκτός από κάποιες συζητήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια των διδακτικών ωρών, όπου αναφέρθηκε ότι ο υπολογιστής στις ημέρες μας αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο ανεξαρτήτως του επαγγέλματος που οι μαθητές- αυριανοί πολίτες θα ακολουθήσουν.

Οι Δραστηριότητες που έγιναν στη διάρκεια του διδακτικού έτους στο εργαστήριο ήταν:

  • Ζωγραφική – 6 αρχεία
  • Επεξεργασία κειμένου – 4 αρχεία

Όλες οι δραστηριότητες εμπεριέχονται στο φάκελο Δραστηριότητες_ Τάξης Α

Αναφορικά με την Β’ τάξη έχω να επισημάνω τα παρακάτω:

Σε σύνολο 26 διδακτικών ωρών η κατανομή τους έγινε ως εξής:

Ενότητες

Ώρες

Ενότητα 1: Γνωρίζω τον Υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

10

Ενότητα 2: Επικοινωνώ με τον υπολογιστή

5

Ενότητα 3: Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δημιουργίας

11

Σύνολο

26

Στην κατανομή των διδακτικών ωρών δεν ακολούθησα την προβλεπόμενη από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Χρειάστηκε να αφιερώσω περισσότερες διδακτικές ώρες από τις προβλεπόμενες στο αναλυτικό πρόγραμμα, στο κεφάλαιο 1 (Ψηφιακός κόσμος), κεφάλαιο 2 (Το εσωτερικό του υπολογιστή), κεφάλαιο 3 (Πολυμέσα) της ενότητας 1, κεφάλαιο 5 (Αρχεία, - Φάκελοι) της ενότητας 2 και στο κεφάλαιο 9 (Γραφήματα και Παρουσιάσεις) της ενότητας 3.

Δεν πρόλαβα να αναφερθώ στο κεφάλαιο 4 της ενότητας 1 που αναφέρεται στα Δίκτυα Υπολογιστών, στη ενότητα 4 (Ο υπολογιστής στο Επάγγελμα).

Επίσης όπως και στην Τάξη Α στο σύνολο των ωρών που αφιέρωσα για κάθε ενότητα, συμπεριλαμβάνονται οι ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης, επαναλήψεις και διαγωνίσματα Α’ και Β’ τριμήνου.

Οι Δραστηριότητες που έγιναν στη διάρκεια του διδακτικού έτους στο εργαστήριο ήταν:

  • Επεξεργασία κειμένου – 4 αρχεία (συνέχεια Α’ Τάξης)
  • Υπολογιστικά Φύλλα – 3 αρχεία
  • Σενάριο μαθήματος Διατροφικές συνήθειες μαθητών

Οι Ασκήσεις που αναφέρονται στον επεξεργαστή κειμένου και στα υπολογιστικά φύλλα είναι απλές ασκήσεις για την εμπέδωση των προγραμμάτων αυτών και δεν εμπεριέχονται στις δραστηριότητες τάξης Β. Εκείνο που αξίζει να αναφερθεί είναι

το σχέδιο εργασίας (project) που εκπονήθηκε από τους μαθητές της Β’ τάξης στη διάρκεια του σχολικού έτους το οποίο συνδυάζει Υπολογιστικά φύλλα και πρόγραμμα Παρουσίασης και είναι: «Σενάριο μαθήματος – Διατροφικές συνήθειες μαθητών» που εμπεριέχεται στο φάκελο Σενάριο μαθήματος Διατροφικές συνήθειες μαθητών_ Τάξης Β. Οι μαθητές στη διάρκεια εκπόνησης αυτού του project έδειξαν ενδιαφέρον και προθυμία στη διεκπεραίωση του μιας και το θέμα της διατροφής στις ημέρες μας είναι επίκαιρο. Επέλεξα τις καλύτερες εργασίες μαθητών τις οποίες έχω ενσωματώσει στο φάκελο «Σενάριο μαθήματος Διατροφικές συνήθειες μαθητών_ Τάξης Β.

Αναφορικά με την Γ’ τάξη έχω να επισημάνω τα παρακάτω:

Σε σύνολο 25 διδακτικών ωρών η κατανομή τους έγινε ως εξής:

Κεφάλαια

Ώρες

Κεφάλαιο 9: Τα δίκτυα υπολογιστών

9

Κεφάλαιο 10: Ελέγχω προγραμματίζω

Τον υπολογιστή

16

Σύνολο

25

Στη Γ’ τάξη ακολούθησα την ύλη του παλιού Βιβλίου Πληροφορικής Γυμνασίου. Στην αρχή του έτους αναφέρθηκα στα Δίκτυα υπολογιστών, στο Διαδίκτυο, στις υπηρεσίες του και στην άντληση πληροφοριών από τον παγκόσμιο Ιστό. Οι μαθητές δεν είχαν διδαχθεί καθόλου Δίκτυα Υπολογιστών στις προηγούμενες τάξεις. Έτσι χρειάστηκε να αναφερθώ στο συγκεκριμένο κεφάλαιο. Στη συνέχεια αναφέρθηκα στο Κεφάλαιο 9 (έννοια αλγορίθμου, βασικές δομές αλγορίθμων με παραδείγματα) και κατόπιν στο κομμάτι του προγραμματισμού με γλώσσα LOGO ακολούθησα το νέο βιβλίο που αναφέρεται, στο περιβάλλον προγραμματισμού Microworlds Pro.

Επίσης όπως και στις προηγούμενες τάξεις στο σύνολο των ωρών που αφιέρωσα για κάθε ενότητα, συμπεριλαμβάνονται οι ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης, επαναλήψεις και διαγωνίσματα Α’ και Β’ τριμήνου.

Οι Δραστηριότητες που έγιναν στη διάρκεια του διδακτικού έτους στο εργαστήριο εμπεριέχονται στο φάκελο Δραστηριότητες_ Τάξης Γ και αφορούν δραστηριότητες που έγιναν στο περιβάλλον προγραμματισμού Microworlds Pro.v Επισημάνσεις-Συμπέρασμα

Το συμπέρασμα αναφορικά με την κατανομή των ωρών είναι ότι, είναι δύσκολο έως αδύνατο να καλυφθούν τα κεφάλαια κάθε ενότητας μέσα σε σύνολο 26 ή λιγότερων διδακτικών ωρών που αντιστοιχούν κατά τάξη και τμήμα και σύμφωνα με την κατανομή των ωρών που αναφέρεται στο βιβλίο καθηγητή. Αναγκαστικά ο διδάσκων/ διδάσκουσα δεν προλαβαίνει να καλύψει όλη την ύλη που αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραμμα. Επομένως εκείνο που θα ήθελα να προτείνω είναι αν γίνεται να μειωθεί ή ύλη ή να αυξηθούν οι ώρες του μαθήματος ιδιαίτερα για τους μαθητές της Β’ Γυμνασίου.

Αναφορικά με το διαδραστικό εκπαιδευτικό λογισμικό για υπολογιστικά συστήματα το Δ.Ε.Λ.Υ.Σ. το οποίο χρησιμοποίησα στη διδασκαλία της ενότητας 1, κεφάλαιο 2 (Το εσωτερικό του υπολογιστή) στη Β’ τάξη το βρήκα πολύ ενδιαφέρον και ελκυστικό για τους μαθητές. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα στους συναδέλφους ως συμπλήρωμα της μεθόδου διδασκαλίας που ακολουθούν.

Επίσης αυτή τη χρονιά όπως ανέφερα στην αρχή είχα την ευκαιρία να διδάξω το νέο βιβλίο πρώτη φορά και αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι, η ύλη του είναι πολύ συμπυκνωμένη και έτσι χρειάστηκε σε μερικά κεφάλαια του βιβλίου να δώσω επιπλέον φωτοτυπίες για καλύτερη κατανόηση εννοιών και συμπληρώσεις. Επίσης για εμπέδωση της ύλης σε μερικά κεφάλαια έδωσα επιπλέον ερωτήσεις και προβλήματα. Προτείνω να υπάρξουν περισσότερα από ένα διδακτικά βιβλία ώστε να επιλέγει ο καθηγητής εκείνο που θεωρεί καταλληλότερο ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και έτσι να επιτευχθεί ο στόχος του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο. Επίσης θα πρότεινα για κάθε τάξη και ένα ξεχωριστό βιβλίο για το μάθημα και όχι όπως τώρα που υπάρχει ένα βιβλίο και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου.


Μαραγκουδάκη Μαρία (1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου)

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009

Δύο προτάσεις για προγραμματισμό στο Γυμνάσιο (και την Α΄ Λυκείου)

Πιθανόν να κομίζω γλαύκας ες Αθήνας για κάποιους, ή άλλοι να έχουν ήδη αποφασίσει· ωστόσο, ίσως υπάρχει ακόμη προβληματισμός, ή διάθεση για πειραματισμό, για την επιλογή του κατάλληλου περιβάλλοντος - γλώσσας προγραμματισμού για το Γυμνάσιο αλλά και την Α΄ Λυκείου, ιδιαίτερα για όσους συναδέλφους βρίσκονται σε εργαστήρια με Windows.
Κατευθείαν από τα εργαστήρια της «πολυαγαπημένης» :-p Microsoft μας έρχεται η Small Basic (που δεν πρέπει να μπερδέψουμε με την άλλη GNU SmallBASIC). Έχει ένα εξαιρετικά λιτό περιβάλλον, επιτρέπει προγραμματάκια από την πρώτη διδακτική ώρα, χωρίς απαιτήσεις χρονοβόρας πληκτρολόγησης από το μαθητή. Καλύπτει όλες τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού, κι όλα αυτά με 15 μόνο keywords. Α, έχει φυσικά και χελώνα! Η έκδοση 0.6 είναι σταθερή -διορθώθηκαν αρκετά bugs- και ήδη μπορεί κανείς να βρει μια μικρή κοινότητα χρηστών που έχει ιδέες και παραδείγματα.

Τρέχει άνετα σε μηχανήματα με χαμηλές προδιαγραφές hardware, όμως, απαιτεί Windows XP ή Vista, και .NET Framework 3.5 Service Pack 1. Αν το τελυταίο σας λείπει, κατεβάστε τα μεγάλα εκτελέσιμα αρχεία offline εγκατάστασης, κι ετοιμαστείτε για μια χρονοβόρα εγκατάσταση. Δεν θυμάμαι αν χρειάστηκε πριν να περάσει από validation το λειτουργικό.
Η δεύτερη πρόταση, για να ξορκίσουμε το κακό :-) , είναι μια python· πληρέστατη, αλλά σε μορφή χελώνας. Η PythonTurtle μπορεί να βρίσκεται ακόμη στην έκδοση 0.1, όμως προσφέρει ένα πλήρες διαδραστικό κέλυφος Python, στο οποίο μπορούμε να κάνουμε ό,τι και με την πρότυπη γλώσσα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει εγκατεστημένο εκ των προτέρων τίποτε σχετικό με python, καθώς το εκτελέσιμο εγκατάστασης θα φροντίσει να στηθεί ό,τι απαιτείται. Τέλος, οι πιο τολμηροί μπορούν να παίξουν και με τον κώδικα της εφαρμογής που τους διατίθεται.

Προφανώς, με τις παραπάνω προτάσεις δεν θέλω να αρνηθώ άλλες «logo-ειδείς» ή όχι γλώσσες προγραμματισμού Ελεύθερου/Ανοικτού Λογισμικού, είτε για Linux/KDE είτε για Windows/KDE.