Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2009

Διεπιστημονικό σχέδιο εργασίας "Υπολογιστικά φύλλα και Μαθηματικά"

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι,
στο δικτυακό τόπο http://plirancrete.sch.gr αναρτήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό του διεπιστημονικού σχεδίου εργασίας "Υπολογιστικά Φύλλα και μελέτη της συνάρτησης ψ=αχ+β", το οποίο έλαβε χώρα το Φεβρουάριο του 2009 σε ένα τμήμα της Β' τάξης του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου με πολύ καλή αποδοχή από τους μαθητές. Γι' αυτό είχαμε μιλήσει και στις συναντήσεις του Σεπτεμβρίου 2009.

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει:

  1. Το σχέδιο μαθήματος
  2. Το σενάριο της 1ης και 2ης ώρας (του "κανόνες επικοινωνίας" εφόσον τους έχει κάνει κάποιος στην αρχή της χρονιάς δεν χρειάζεται να τους ξανακάνει)
  3. Τα Φύλλα εργασίας για τις ώρες της Πληροφορικής (~4 ώρες)
  4. Την τελική μορφή των αρχείων τα οποία θα κατασκευαστούν από τους μαθητές στο εργαστήριο με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού Πληροφορικής σε OpenOffice Calc και Excel.
  5. Τα Φύλλα εργασίας για τις ώρες των Μαθηματικών (2 ώρες στο εργαστήριο Πληροφορικής και 2 στην τάξη)

Το εκπαιδευτικό υλικό για τις ώρες της Πληροφορικής δημιουργήθηκε από το Σχ. Σύμβουλο Γιώργο Πανσεληνά, ενώ τα Φύλλα εργασίας για τις ώρες των Μαθηματικών από το Σχ. Σύμβουλο Γιάννη Κανέλλο και τον εκπαιδευτικό Μαθηματικών του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου Σπανουδάκη Νίκο. Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε από τους σχολικούς συμβούλους.

Σημαντική ήταν η συνεισφορά του Γιάννη Χαλκιαδάκη εκπαιδευτικού Πληροφορικής του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου στην υποστήριξη της πραγματοποίησης του σχεδίου εργασίας και στην παροχή πολύ χρήσιμων επισημάνσεων σχετικά με τον τρόπο αποδοτικής εφαρμογής του.

Το σχέδιο εργασίας θα επαναληφθεί το Φεβρουάριο του 2010 σε άλλο σχολείο της πόλης του Ηρακλείου χρησιμοποιώντας αυτή την φορά OpenOffice και θα είναι ανοιχτό σε όσους συναδέλφους θέλουν να το παρακολουθήσουν.

Θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.


'Όσοι/-ες συνάδελφοι έχουν παρατηρήσεις και προτάσεις που αφορούν στη βελτίωση του υλικού...καλοδεχούμενες!