Τετάρτη 15 Ιουλίου 2009

Πληροφορική - 2ο Γυμνάσιο Σητείας - Απολογισμός 2008-2009

Η φετινή σχολική χρονιά ήταν η πρώτη στη διάρκεια των 9 χρόνων υπηρεσίας μου, που (με εξαίρεση τις διαδικασίες μετάπτωσης δεδομένων στο Eschool στο τέλος του έτους) δεν ανέλαβα εξωδιδακτικές εργασίες, όπως άλλωστε είχα δικαίωμα, ως υπεύθυνη εργαστηρίου. Το γεγονός αυτό βοήθησε σημαντικά στην αποτελεσματικότερη άσκηση των εκπαιδευτικών μου καθηκόντων. Η χρονιά κύλησε ιδιαίτερα ομαλά και η συνεργασία με τους μαθητές ήταν πολύ πιο αρμονική.
Το εργαστήριο παρέμενε ανοικτό και κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων και «κενών», προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα σε μαθητές που δεν είχαν στο σπίτι υπολογιστικό εξοπλισμό, να συγκεντρώνουν και να επεξεργάζονται υλικό για τις εργασίες τους.


Έγινε εγκατάσταση όλων των πακέτων εκπαιδευτικού λογισμικού που στάλθηκαν από το ΥΠΕΠΘ καθώς και τίτλων που υποδείχθηκαν από συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων. Επιπλέον, το εργαστήριο αξιοποιήθηκε και από διδάσκοντες καθηγητές ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γερμανικά) και η ανταπόκριση των μαθητών ήταν ιδιαίτερα θερμή. Σε ώρα εκτός του σχολικού μαθήματος, παρουσίασα μεμονωμένα κάποιους από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς τίτλους στους μαθητές, οι οποίοι βλέποντας τα εικονίδια είχαν την περιέργεια να ανακαλύψουν τι περιλαμβάνει κάθε εφαρμογή. Ενδιαφέρον έδειξαν οι μαθητές μετρίων και χαμηλών επιδόσεων οι οποίοι διαπίστωσαν ότι μπορούσαν να επιτύχουν σε δραστηριότητες εξάσκησης θεματικών πεδίων που θεωρούσαν απρόσιτα (Ιστορία, Αρχαία,…).


Σε ότι αφορά στον αρχικό προγραμματισμό του διδακτικού έργου, δεν υπήρξαν σημαντικές αποκλίσεις. Και φέτος βέβαια χάθηκαν κάποιες διδακτικές ώρες αλλά αυτό δεν επηρέασε σημαντικά την κάλυψη της διδακτέας ύλης.
Δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην εκπόνηση δραστηριοτήτων στον ΗΥ, κάτι που γίνεται περισσότερο εφικτό χρόνο με το χρόνο, λόγω της προϋπάρχουσας εξοικείωσης των μαθητών με τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται.


Αναλυτικά για την κάθε τάξη, στις παρατηρήσεις της περσινής σχολικής χρονιάς μπορούν να συμπληρωθούν τα παρακάτω:
Α΄ τάξη
Η (αρκετά θεωρητική) ενότητα Ιστορία της Πληροφορίας και της Πληροφορικής συνδυάστηκε με αναζήτηση στοιχείων από το Διαδίκτυο και δημιουργία ενός Χρονολόγιου από τους ίδιους τους μαθητές. Αξιοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας http://www.tmth.edu.gr/ και η εφαρμογή παρουσιάσεων (απλή εισαγωγή εικόνων και κειμένου). Οι εργασίες εκτυπώθηκαν και δόθηκαν στους δημιουργούς τους.
Η ενότητα της Ζωγραφικής παρουσιάστηκε με την κατασκευή ενός κλόουν όπως υποδεικνύεται στο βιβλίο. Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν η διαφοροποίηση του τελικού αποτελέσματος σε κάθε μαθητή. Για το λόγο αυτό, δημιούργησα μια σύνθεση από τους κλόουν που ζωγράφισαν και, αφού την εκτύπωσα, την τοποθέτησα στην πόρτα του εργαστηρίου Πληροφορικής. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και καμάρωναν τα διαλείμματα δείχνοντας το έργο τους σε μεγαλύτερους μαθητές.
Στην ενότητα Παγκόσμιος Ιστός χρησιμοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος http://www.saferinternet.gr/ για την συμπλήρωση ενός φύλλου εργασίας με τα πλεονεκτήματα, τους κινδύνους και τους τρόπους προστασίας κατά την πλοήγηση στο Διαδίκτυο και ακολούθησε συζήτηση. Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προβληματισμό για το θέμα.
Τέλος, στην ενότητα του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία web mail του Σχολικού Δικτύου και ανοίχθηκαν λογαριασμοί για όλους του μαθητές της Α’ τάξης. Διαπίστωσα με έκπληξη πως οι περισσότεροι είχαν ήδη προσωπικούς λογαριασμούς σε παρόχους δωρεάν e-mail και ήταν εξοικειωμένοι με τη διαδικασία αποστολής και λήψης μηνυμάτων. Ήταν μια καλή ευκαιρία να συζητηθούν οι κίνδυνοι εκμετάλλευσης προσωπικών δεδομένων, τα μηνύματα spam και η μετάδοση ιών μέσω αλληλογραφίας.


Στη Β΄ Τάξη τα πράγματα ήταν πολύ πιο εύκολα φέτος καθώς όλοι οι μαθητές είχαν το νέο βιβλίο. Παρ’ όλα αυτά, η ύλη που έπρεπε να καλυφθεί ήταν αρκετά μεγάλη και τα κεφάλαια Δίκτυα Υπολογιστών και Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα δεν μπόρεσαν να παρουσιαστούν. Σχετική συζήτηση όμως έγινε όταν δόθηκε ευκαιρία στα πλαίσια άλλων ενοτήτων.
Όπως και πέρυσι χρησιμοποιήθηκε το εκπαιδευτικό λογισμικό ΔΕΛΥΣ (Συναρμολόγηση του ΗΥ, Ψηφιακή Ζυγαριά, Κωδικοποίηση - Αποκωδικοποίηση) και Ανακαλύπτω τις Μηχανές (το εσωτερικό της Κεντρικής Μονάδας και η Λειτουργία του ΗΥ).
Η αναζήτηση πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό χρησιμοποιήθηκε για να συγκεντρωθεί υλικό που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια δραστηριοτήτων άλλων ενοτήτων (Αρχεία πολυμέσων, Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις, κτλ.).
Για την κάλυψη της ενότητας Παρουσιάσεις που διδάχτηκε λίγο πριν το Πάσχα, οι μαθητές υλοποίησαν μια παρουσίαση με θέμα τα έθιμα του Πάσχα στην οποία ενσωμάτωσαν εικόνες από clipart και από το Internet, έτοιμα ηχητικά εφέ και δικά τους μηνύματα που ηχογράφησαν στο εργαστήριο, κουμπιά ενεργειών, υπερσυνδέσεις σε διαφάνειες, εφέ εναλλαγής και κίνησης. Στο τέλος, κάθε μαθητής παρουσίασε την δουλειά του σε όλη την τάξη. Η εργασία αυτή δραστηριοποίησε ιδιαίτερα τους μαθητές. Μάλιστα κάποιοι έφτιαξαν επιπλέον παρουσιάσεις στο σπίτι με θέματα της αρεσκείας τους και τις παρουσίασαν στους συμμαθητές τους.


Στη Γ΄ Τάξη οι διδακτικές ώρες αφιερώθηκαν σχεδόν εξ’ ολοκλήρου στον Προγραμματισμό σε γλώσσα Logo. Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Microworlds Pro που έχει διατεθεί στο σχολείο μας από το ΥΠΕΠΘ. Ισχύουν σε γενικές γραμμές οι παρατηρήσεις της περυσινής χρονιάς με τη διαφορά ότι φέτος δόθηκε περισσότερη έμφαση στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων / παιχνιδιών.
Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν οι περισσότεροι στη σχεδίαση του ονόματός τους με καθοδήγηση της χελώνας. Η αντιστοίχιση γραμμάτων με τμήματα αλγορίθμων τους βοήθησε να θυμούνται καλύτερα μεθόδους κατασκευής απλών γεωμετρικών σχημάτων (κύκλος για το ο, τρίγωνο για το Δ κτλ…). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μαθητής με δυσλεξία και ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις, που έγραψε ολόσωστα τις εντολές σχεδίασης κύκλου στις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου και βρήκε ότι για να σχεδιάσει το σχήμα του απείρου ∞ η χελώνα έπρεπε να ζωγραφίσει έναν κύκλο, να στρίψει προς την αντίθετη κατεύθυνση και να σχεδιάσει ένα δεύτερο κύκλο (!) (ο μαθητής είχε το γράμμα ο στο όνομά του).
Επιπλέον, ιδιαίτερα ευρηματικές ήταν οι παραλλαγές της δραστηριότητας του παιχνιδιού ερωτήσεων:
Ερώτηση [ Ποιος ήταν κατά τη μυθολογία ο Θεός του πολέμου? ]
Ανδιαφορετικά ανήκει? απάντηση [ Αρης Άρης ΑΡΗΣ]
[Ανακοίνωση [ Κέρδισες 500 ευρώ!! ] ]
[Ανακοίνωση [ θα το πω στην καθηγήτρια σου! ] ]


Ερώτηση [Πότε βούλιαξε ο Τιτανικός?]
Ανδιαφορετικά απάντηση = 1912
[Ανακοίνωση [Αρχίζεις με 1000$!!] ]
[Ανακοίνωση [Ξαναδές το έργο!!] ]


Ερώτηση [Ποια είναι η πρωτεύουσα της Φιλανδίας?]
Ανδιαφορετικά ανήκει? απάντηση [Ελσίνκι ΕΛΣΙΝΚΙ]
[Ανακοίνωση [ΜΠΡΑΒΟ!!!!!!]]
[Ανακοίνωση [Μου φαίνεται ότι είσαι αγεωγράφητος!!!!]]

Ερώτηση [Πώς ονομάζεται ο πρωθυπουργός της Ελλάδας?]
ΑνΔιαφορετικα ανήκει? απάντηση [Καραμανλής ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ]
[Ανακοίνωση [Μου φαίνεται ότι σου αρέσει η πολιτική!!!]]
[Ανακοίνωση [Είσαι ΠΑΣΟΚ ?]]


Στο τέλος του έτους οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες για την υλοποίηση του δικού τους παιχνιδιού. Εκτός από λίγες εξαιρέσεις, οι περισσότεροι έδειξαν προθυμία και παρουσίασαν αρκετές ιδέες. Ωστόσο πολλές ομάδες, ειδικά εκείνες των αδύνατων μαθητών, περιορίστηκαν στη σχεδίαση των γραφικών και δεν ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες που απαιτούνταν. Οι περιορισμένες διδακτικές ώρες και η έλλειψη κατάλληλου υπολογιστικού εξοπλισμού στο σπίτι ήταν ανασταλτικός παράγοντας. Η πλειοψηφία των μαθητών δούλεψε αποκλειστικά στο εργαστήριο σε ώρες μαθήματος, διαλειμμάτων ή κενών. Οι εργασίες που ξεχώρισαν ωστόσο, δεν ήταν δυστυχώς προϊόν ομαδικής αλλά ατομικής προσπάθειας. Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε εργασία μαθήτριας που υλοποίησε επιπλέον κουμπιά (διαδικασίες) για να διευκολυνθεί στη δοκιμή της εργασίας της, ανακαλύπτοντας έτσι μόνη της τεχνικές debugging (!!!). Χρησιμοποίησε τη βοήθεια για να βρει εντολές που δεν είχαμε μάθει και τις αντέγραψε στον κώδικά της (φαίνεται η διαφορετική γραμματοσειρά!). Επιπλέον, συνέθεσε δικούς της ήχους και τους ενσωμάτωσε στην εργασία της.


Συμπερασματικά, αναλογιζόμενη την εμπειρία του προηγούμενου έτους, διαπιστώνω ότι υπήρξε κάποια βελτίωση στον τρόπο αντιμετώπισης του προγραμματισμού από τους μαθητές. Η δυσκολία στην κατανόηση της Δομής Επιλογής και των Μεταβλητών παρέμεινε η ίδια, αλλά προσπάθησα να μη δώσω τόση έμφαση στη χρήση τους μέσα στις εργασίες. Δούλεψα περισσότερο με μεταβολείς (που τα παιδιά κατανοούν ευκολότερα) και χρήση εντολών σε τμήματα των γραφικών για έλεγχο της ροής των διαδικασιών (π.χ. όταν μια χελώνα ακουμπάει στο κόκκινο χρώμα θα εμφανίζεται κάποιο μήνυμα, στο πράσινο θα γίνεται τερματισμός κτλ).
Εξακολουθώ να πιστεύω πως για να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα στον προγραμματισμό χρειάζεται να αυξηθεί ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας και να ξεκινήσει η εξοικείωση με το περιβάλλον ανάπτυξης από μικρότερη τάξη.
Επιπλέον, η αξιοποίηση του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας και για το μάθημα της Πληροφορικής, ειδικά για την Γ’ Γυμνασίου, αν και αρχικά ξενίζει ως ιδέα, ίσως θα έπρεπε να διερευνηθεί.
Τέλος, θα ήθελα να προτείνω να ζητηθεί η αλλαγή των εντελώς ξεπερασμένων οδηγιών για την εξέταση του μαθήματος στις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου: ο κανόνας των 9 ισοδύναμων θεμάτων από τα οποία τα 6 πρέπει να είναι θεωρία και τα 3 ασκήσεις σε μάθημα προγραμματισμού Γυμνασίου μοιάζει πλέον ανέκδοτο. Εκτός και αν η σχεδίαση, υλοποίηση και κατανόηση αλγορίθμων στο χαρτί γίνεται αντιληπτή ως θεωρία (!).


Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω την αίσθησή μου πως γίνονται ουσιαστικές προσπάθειες για την αναβάθμιση τόσο το μαθήματος όσο και του ρόλου του καθηγητή Πληροφορικής στα σχολεία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν τη φετινή σχολική χρονιά να ακουστούν οι θέσεις και οι προτάσεις μας και να τους ενθαρρύνω να συνεχίσουν την προσπάθεια.

Ενδεικτικές εργασίες μαθητών/-τριών

Ελπίδα Λαγουδάκη
Καθηγήτρια Πληροφορικής

Τρίτη 14 Ιουλίου 2009

Απολογισμός σχ. Έτους 2008-2009 (13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου)

Καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους και όλες τις συναδέλφισσες!
Ονομάζομαι Αντιγόνη Καμπουρέλη και είμαι νέο μέλος στο ιστολόγιό μας, το οποίο το παρακολουθώ τακτικά, αλλά δεν έτυχε έως τώρα να συμμετάσχω και εγώ με κάποια ανάρτηση. Διδάσκω Πληροφορική από το 1994 στα Γυμνάσια του Ηρακλείου και τα τελευταία 12 έτη στο 13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου ( στον ‘Αϊ Γιάννη).

Μετά από την προτροπή του Γιώργου Πανσεληνά αποφάσισα να γράψω και εγώ μερικές μου σκέψεις που αφορούν την διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορικής στο Γυμνάσιο και τις οποίες ήθελα να μοιραστώ με σας.

Φέτος (2008-2009) δίδαξα σε όλα τα 6 τμήματα της Α΄ τάξης (12 ώρες) και σε ένα τμήμα της Γ΄ τάξης (2 ώρες) και βέβαια είχα την υποχρεωτική 3-ωρη απασχόληση στο Εργαστήριο Πληροφορικής ως υπεύθυνη του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

Πρώτα το θέμα του «νέου βιβλίου» (Α. Αράπογλου, Χ. Μαβόγλου, Η. Οικονομάκης, Κ. Φύτρος)

Όλοι νομίζω πως αρχικά χαρήκαμε όταν είδαμε πως μειώθηκε κάπως ο τεράστιος όγκος της Διδακτέας Ύλης, σε σχέση βέβαια με το προηγούμενο (μεγάλο μπλε) βιβλίο, αλλά και ή ίδια εμφάνιση του βιβλίου έγινε πιο ελκυστική για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Αυτή βέβαια ήταν η αρχική μου εντύπωση μόλις πρωτοξεφύλλισα το νέο αυτό βιβλίο με πολύ χαρούμενη εικονογράφηση.
Στην πράξη όμως γρήγορα άλλαξα γνώμη ως προς το μικρό όγκο ύλης, αφού είδα ότι δεν μπορώ με τίποτα να υλοποιήσω το χρονοσχεδιασμό που προτείνεται στο Βιβλίο Καθηγητή (βλέπε σελ. 15 για την Α΄ Τάξη, σελ. 67 για την Β΄ Τάξη και 103 για την Γ΄ τάξη). Προτίμησα λοιπόν να κάνω όσο πιο καλό μάθημα μπορώ και με τον ρυθμό που αντέχουν τα 13χρονα παιδιά κι ας μην τα προλάβω όλα.
Στη Α΄ τάξη κατάφερα μόνο να διδάξω αρκετά καλά νομίζω τα παρακάτω κεφάλαια:

Το 1ο: Βασικές έννοιες της Πληροφορικής και το 2ο: Το Υλικό του ΗΥ - ολόκληρα σε όλα τα τμήματα

Το 3ο: Εργονομία και 4ο: Ιστορία ΗΥ τα κατάφερα μόνο στα 2 τμήματα.

Το 5ο: Γνωριμία με το Λογισμικό, το 6ο: Γ.Π.Ε. ολόκληρα σε όλα τα τμήματα

Το 7ο: Ιοί και το 8ο : Πειρατεία Λογισμικού μόνο σε 2 τμήματα

Το 9ο: Ζωγραφική και το 10ο: Επεξεργασία Κειμένου - ολόκληρα σε όλα τα τμήματα και με περισσότερα παραδείγματα απ’ ότι έχει το βιβλίο. Τα παιδιά μάθανε πολλές χρήσιμες τεχνικές για τις Εργασίες των άλλων μαθημάτων (Τεχνολογία, Γεωγραφία ) και πρέπει να πω ότι σε αυτά τα δύο κεφάλαια απόλαυσαν πιο πολύ την χρήση του ΗΥ και δημιούργησαν τα δικά τους αριστουργήματα, χωρίς το άγχος της «θεωρίας των υπόλοιπων κεφαλαίων». Επισυνάπτω μια άσκηση στο Word, με την «Κρητική Μαντινάδα» που όπως διαπίστωσα άρεσε αρκετά στα παιδιά.

Και τις ενότητες: 4η (Διαδίκτυο ) και 5η (ΗΥ στη ζωή μας) τις άφησα για την Β’ τάξη, γιατί απλούστατα τέλειωσαν τα μαθήματα….(περίπου 22 με 24 μαθήματα ανά τμήμα). Κλείσαμε μια εβδομάδα μετά τις Διακοπές του Πάσχα, αφού ήμασταν και Βαθμολογικό Κέντρο).


Βέβαια, όταν κάναμε ασκήσεις που απαιτούσαν κάποια αναζήτηση στο Διαδίκτυο έπρεπε και εκεί να πω κάποια στοιχειώδη πράγματα για τον Παγκόσμιο Ιστό, διευθύνσεις και αναζήτηση, αν και όπως διαπίστωσα για τα περισσότερα παιδιά αυτά ήταν ήδη «παιχνιδάκι».

Επίσης νομίζω πως ένα από τα δύσκολα και λεπτά προβλήματα που έχουμε οι περισσότεροι όταν γίνονται ασκήσεις στη χρήση του Διαδικτύου είναι να κρατήσουμε τα παιδιά απασχολημένα με τους επιλεγμένους ιστότοπους που τους προτείνουμε και όχι να καταφέρνουν να μας "ξεγελάνε" και να προσπαθούν "όπως-όπως" να ξεφορτωθούν γρήγορα την άσκηση για να "σερφάρουν" στη συνέχεια εκεί που θέλουν, χωρής την έγκρισή μας. Πολλές φορές χρειάστηκε να επιστρατεύσω όλη μου την φαντασία και ευρηματικότητα ώστε να τους αποτρέψω από αυτές τις επιλογές.

Στην Γ΄ τάξη το κυριότερο πρόβλημα φέτος ήταν αυτό του «Παλαιού βιβλίου», γιατί όπως ξέρουμε υπήρχε μια προτροπή η φετινή Γ΄ τάξη να διδαχθεί «Προγραμματισμό» περισσότερο με Logo παρά με Basic ή Ψευδογλώσσα , μη έχοντας όμως το «νέο βιβλίο». Γι’ αυτό αποφασίσαμε με τη συνάδελφό μου να εφαρμόσουμε ένα μικτό σύστημα. Συγκεκριμένα η θεωρία περί αλγορίθμων και προγραμματισμού από το Παλαιό Βιβλίο (αφού αυτό είχαν επίσημα οι μαθητές) και η πρακτική εφαρμογή γνώσεων να γίνει σε διάφορα «Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα» ( Basic, MSW-Logo, MicroWorldsPro – Logo ), όπου θα χρησιμοποιηθεί μερικώς και «Νέο βιβλίο».

Το σχέδιο αυτό το υλοποιήσαμε σε 3 στάδια:

1ο στάδιο: QUICK BASIC

Παραδείγματα λύσεων απλών προβλημάτων (όχι μόνο μαθηματικών) σε Quick Basic. Εδώ μάθαμε τις εντολές Εισόδου, Εξόδου, Εκχώρησης, τις έννοιες : μεταβλητή, δομή επιλογής και επανάληψης.
Επισυνάπτω μερικά παραδείγματα ασκήσεων σε QuickBasic, που ήταν αρκετά κατανοητά στα παιδιά.

2ο στάδιο: MSW- Logo (εντολές της Logo στα αγγλικά )

Σταδιακή παρουσίαση της γλώσσας MSW- Logo και των δυνατοτήτων σχεδίασης σύμφωνα με την Γεωμετρία της Χελώνας ( με φωτοτυπίες βασικών εντολών ).
Επισυνάπτω παραδείγματα σε MSW- Logo που είχαν επιτυχία και τα ξεχώρισαν τα ίδια τα παιδιά.

3ο στάδιο: MicroWorldsPro – MicroWorldsPro – Logo (εντολές της Logo στα ελληνικά )

Παρουσίαση του νέου περιβάλλοντος σε σχέση με αυτό που γνώρισαν πριν και εκμάθηση των αντίστοιχων ελληνικών εντολών της Logo. Επίσης εδώ τα παιδιά διαπίστωσαν και άλλες δυνατότητες που δεν είδαν στο προηγούμενο στάδιο (Πολλαπλές χελώνες, Γραφικά, Μουσική κλπ).
Σ’ αυτό το στάδιο δόθηκαν αρκετές ασκήσεις τόσο από το Νέο Βιβλίο όσο και από άλλες πηγές.
Επισυνάπτω παραδείγματα σε MicroWorldsPro – Logo που έκαναν μεγάλη εντύπωση στα παιδιά (αφού με πολύ χαρά δημιούργησαν σχεδόν σκηνές κινούμενων σχεδίων!)

Τελικά τα παιδιά κατάλαβαν την έννοια «Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος» αφού είχαν γνωρίσει ήδη τρία διαφορετικά περιβάλλοντα και όπως διαπιστώσαμε δεν είχαν πρόβλημα να τα μπερδέψουν. Μάλιστα στο τέλος συγκρίναμε τις Εντολές Εισόδου, Εξόδου και Εκχώρησης στην Basic και στη Logo.


Επίσης μεγάλη βοήθεια είδαμε από τη χρήση του Λογισμικού «Πληροφορική για Α΄, Β΄και Γ΄ Γυμνασίου» της εταιρίας «Κόρυμβος», όπου πολλές φορές προτρέπαμε τα παιδιά να μελετήσουν διάφορες ενότητες, ειδικά αυτές για τον «Προγραμματισμό».

Γενικά μπορώ να πω ότι αυτή η Σχολική Χρονιά πέρασε με λιγότερα προβλήματα σε σχέση με την προηγούμενη, αλλά δεν ήταν δυνατό να διδαχθεί όλη η διδακτέα ύλη, γεγονός που διαπιστώνουν όπως βλέπω και άλλοι συνάδελφοί μου.

Επισυνάπτω επίσης ένα Σταυρόλεξο Πληροφορικής, που το είχα σχεδιάσει πριν κάμποσα χρόνια και είδα ότι άρεσε στα παιδιά. Υπάρχει μεγάλο και μικρότερο σταυρόλεξο (χρησιμοποιούνται και αγγλικοί και ελληνικοί όροι). Νομίζω πως πρέπει να μοιραζόμαστε μεταξύ μας τις καλές και επιτυχημένες ιδέες στην διδασκαλία για να πάει ο κλάδος μας πιο μπροστά και το μάθημα της «Πληροφορικής» να πάρει επιτέλους τη θέση που του αρμόζει !


Αυτά είχα να πω,
Εύχομαι Καλό Καλοκαίρι σε όλους σας, Καλή Ξεκούραση και Καλή Δύναμη για την επόμενη χρονιά !!!

Αντιγόνη Καμπουρέλη
ΠΕ20 – 13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης

Απολογισμός σχ. Έτους 2008-2009 ΓΕΛ Μοιρών

ΣΧΕΤ.: Με τα αρίθμ. πρ. 281/01-06-2009 και 303/29-06-2009 έγγραφο του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου

Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, ο απολογισμός και οι παρατηρήσεις μου σχετικά με την εκτέλεση του διδακτικού μου έργου έχει ως εξής:

Α) Μαθήματα που λειτούργησαν αποδοτικά το σχ. έτος 2008 – 2009.

Στην Α’ Λυκείου ένα από τα μαθήματα που λειτούργησε αποδοτικά ήταν το 1ο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου «Ο Υπολογιστής και οι εφαρμογές του». Αντί χρησιμοποιήσω την εισήγηση, έφτιαξα φύλλα εργασίας, όπου το κάθε ένα διαχειριζόταν διαφορετική ενότητα του συγκεκριμένου κεφαλαίου (π.χ. ένα φύλο για τα ΑΤΜ των τραπεζών, ένα φύλο για τους αθλητικούς αγώνες, κλπ) και τα μοίρασα σε ομάδες των 2 – 4 ατόμων.

Στα φύλλα εργασίας άλλοτε τους καθοδηγούσα δίνοντας συγκεκριμένες ιστοσελίδες για να βρουν πληροφορίες (τις οποίες είχα προηγουμένως ψάξει) και άλλοτε τους άφηνα να κάνουν ελεύθερη αναζήτηση (χρήση Google και ελληνικής Βικιπαίδειας), δίνοντας λέξεις – κλειδιά.

Στο τέλος, κάθε ομάδα παρουσίασε την εργασία της στην ολομέλεια του τμήματος και τα παιδιά πληροφορήθηκαν για τις χρήσεις του Η/Υ στην καθημερινή τους ζωή από τους ίδιους τους συμμαθητές τους. (έτσι απέφυγα μία ανιαρή εισήγηση). Παράλληλα έμαθαν πώς να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Γενικά, στην Α΄ Λυκείου δούλεψα πολύ με φύλλα εργασίας και μικρά θέματα εργασιών κάθε φορά. Π.χ. τα παιδιά έφτιαξαν αφίσα με κανόνες προστασίας από τους σεισμούς, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, μίνι εφημερίδα, παρουσιολόγιο μαθητών και εύρεση μέσου όρου τετράμηνων, κλπ.
(Δραστηριότητες Α' Λυκείου)

Στην Β΄ και την Γ΄ Λυκείου οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες (2 – 4 άτομα) και εκπόνησαν μία εργασία, το θέμα της οποίας επέλεξε κάθε ομάδα μόνη της (π.χ. Διατροφή, κάπνισμα, μόδα, κλπ).

Συγκεκριμένα, στα πρώτα μαθήματα οι μαθητές αποφάσισαν για το θέμα της εργασίας τους και έκαναν ένα πλάνο για τις ενότητες που θα περιλαμβάνει, τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν και πως, το χρόνο που χρειάζονται σε κάθε στάδιο εκπόνησης της εργασίας.

Στα επόμενα μαθήματα που ακολούθησαν άρχισαν την πρακτική εφαρμογή της εργασίας, αφού προηγουμένως γινόταν επίδειξη του εργαλείου – λογισμικού που χρησιμοποιούσαν κάθε φορά.

Οι εργασίες άρχισαν με τη συλλογή του υλικού (κείμενο, εικόνες, μουσική) που θα περιλάμβανε κάθε εργασία.

Η συλλογή του υλικού έγινε κατά 90-95 % από το διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης Google, την Ελληνική Βικιπαίδεια, το you tube, κλπ και κατά 10-5 % από άλλες πηγές (π.χ. βιβλία, περιοδικά ,κλπ).

Ακολούθησε η επεξεργασία και μορφοποίηση του υλικού (κείμενο, εικόνες, μουσική) με τα κατάλληλα εργαλεία – λογισμικά που διαθέτει το εργαστήριο (word, picture manager, Nero).

Έπειτα, κάθε ομάδα έφτιαξε ένα μίνι ερωτηματολόγιο (4-5 ερωτήσεις) για το θέμα της, το μοίρασαν στους συμμαθητές του ίδιου τμήματος και έκαναν επεξεργασία των αποτελεσμάτων στο excel.

Στη συνέχεια, έφτιαξαν μία παρουσίαση της εργασίας τους στο PowerPoint και την παρουσίασαν στην ολομέλεια του τμήματος.

Είχαμε αρχίσει αλλά δεν ολοκληρώσαμε (αρχικά στάδια) τη δημιουργία ιστοσελίδων (χρήση html σε απλό κειμενογράφο και εμφάνιση αποτελέσματος σε μορφή ιστοσελίδας) με περιεχόμενο την εργασία τους.
(Δραστηριότητες Β΄και Γ΄Λυκείου)

Β) Παρατηρήσεις – Προβλήματα

Η ελευθερία που διαθέτει το αναλυτικό πρόγραμμα όσο αφορά τη διαμόρφωση των διδακτικών ενοτήτων, η εκπόνηση εργασιών σε ομάδες κα με ελεύθερη επιλογή θεμάτων, η μη πιστή τήρηση του σχολικού βιβλίου λειτούργησε αποδοτικά στην όλη μαθησιακή διαδικασία.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισα και αποτέλεσε πραγματικά τροχοπέδη τόσο σε μένα ως εκπαιδευτικός όσο και στην απόδοση των μαθητών ήταν η υποδομή του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής.

Το εργαστήριο διαθέτει 12 σταθμούς εργασίας και λειτουργούν με τα βίας η 8, από τους οποίους οι 3 συχνά κολλούσαν, έκαναν επανεκκινήσεις, δεν άνοιγαν καθόλου, κλπ, με αποτέλεσμα οι ομάδες που δούλευαν σε αυτούς τους σταθμούς να μην μπορούν να προχωρήσουν και να πηγαίνει όλη η μαθησιακή διαδικασία πίσω.

Είχα λοιπόν να κάνω μ’ ένα εργαστήριο που από την μία παρείχε ευρυζωνικότητα και από την άλλη παλαιωμένο εξοπλισμό, με αποτέλεσμα το 2ο να αποτελεί κατασταλτικό παράγοντα στις δυνατότητες που προσφέρει το 1ο.

Σε όλο αυτό το σκηνικό να προστεθεί ότι κάποια τμήματα αποτελούντων από 25 μαθητές γεγονός που δυσχέραινε ακόμα περισσότερο το διδακτικό μου έργο, καθώς δεν μπορούσα να βοηθήσω και να έχω τον έλεγχο ταυτόχρονα τόσων μαθητών.

Και το σημαντικότερο είναι ότι τα οικονομικά του σχολείου είναι όχι απλώς πενιχρά αλλά μηδενικά με αποτέλεσμα οι ελπίδες για καινούργιο εξοπλισμό να αποτελούν απλώς ελπίδες.

Καλό καλοκαίρι!!


Η καθηγήτρια Πληροφορικής του Γενικού Λυκείου Μοιρών

Ραμουτσάκη Ιωάννα ΠΕ19

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2009

Απολογισμός της σχολικής χρονιάς 2008-2009 (ΓΕΛ Ασημίου)

Φέτος για πρώτη φορά έγινε χρήση του περιβάλλοντος της «Αλγοριθμικής» στην Α’ Λυκείου, στο μάθημα επιλογής με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αρκετές δραστηριότητες από διάφορα σενάρια της Αλγοριθμικής. Πολλά από τα παιδιά επέδειξαν ενδιαφέρον και οι έτοιμες δραστηριότητες πρόσφεραν τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως επιπέδου, να ασχοληθούν. Βασίστηκα σχεδόν αποκλειστικά στις δραστηριότητες δίνοντας επιπλέον συνοδευτικό υλικό για αναφορά. Η γλώσσα των φυλλαδίων δραστηριοτήτων «ξένισε» λίγο αρχικά, όμως αυτό διορθώθηκε γρήγορα.
Ένα θέμα που τέθηκε από μερικά παιδιά ήταν να γίνεται η ενότητα αυτή στην επόμενη τάξη, ώστε να υπάρχει «συνέχεια» με το μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Γ’ Λυκείου.

Επίσης στην Α’ Λυκείου φέτος λειτούργησε πολύ καλά το κομμάτι του μαθήματος που ασχοληθήκαμε με υπολογιστικά φύλλα. Επειδή στο μάθημα της «Τεχνολογίας» οι μαθητές συνήθως συντάσσουν και χρησιμοποιούν ερωτηματολόγια, στήριξα σχεδόν όλη την ενότητα στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή στατιστική επεξεργασία ερωτηματολόγιου. Φάνηκε από το ενδιαφέρον των μαθητών και την μετέπειτα ενασχόλησή τους με την εργασία στο μάθημα της «Τεχνολογίας» ότι η «σύνδεση» των δεξιοτήτων και των γνώσεων που απέκτησαν ήταν επιτυχημένη. Στην ενότητα αυτή του μαθήματος δουλέψαμε όλοι σε ένα ερωτηματολόγιο που είχα ετοιμάσει για το σκοπό του μαθήματος. Στο πρώτο μάθημα έγινε μια σύντομη σύνδεση με προηγούμενη γνώση στα υπολογιστικά φύλλα και διάγνωση των αναγκών των μαθητών. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες δυνατότητες των υπολογιστικών φύλλων, θεωρία και πρακτική εξάσκηση με το ερωτηματολόγιο. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο καταγράφηκαν από κάθε ομάδα χωριστά δίνοντας ένα προσωπικό τόνο στην εργασία και κάθε ομάδα εργάστηκε για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων με γραφήματα, ανάλογα με το επίπεδο.

Στην Β’ Λυκείου λειτούργησε ξανά πολύ καλά η ενότητα των πολυμέσων στο μάθημα επιλογής. Ακολουθήσαμε το ίδιο πλάνο ανάπτυξης του μαθήματος όπως και πέρυσι (παρουσίαση & προγραμματισμός των εργασιών, εισηγήσεις & πρακτική εξάσκηση και εκπόνηση εργασίας και παρουσίασή της στην τάξη μετά από την προθεσμία παράδοσης των εργασιών). Υπενθυμίζουμε πως, όπως και πέρυσι έτσι και φέτος ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιών δεν διέθετε προσωπικό ηλεκτρονική υπολογιστή και έτσι ήταν απαραίτητο να δοθεί αρκετός χρόνος εξάσκησης και εργασίας εντός των ωρών του μαθήματος.
Προς το τέλος της σχολικής χρονιάς έγινε μια πολύ σύντομη (δύο ώρες) αλλά ταυτόχρονα πολύ υποσχόμενη ενασχόληση με τα Wikis έπειτα από το σεμινάριο για την χρησιμοποίηση των Blogs και Wikis στην εκπαιδευτική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε για όλους τους συναδέλφους πληροφορικής. Στο σχολείο μας δεν είχαμε αξιοποιήσει τη χρήση wikis στην εκπαιδευτική διαδικασία και τις εργασίες των μαθητών, όμως σίγουρα την επόμενη σχολική χρονιά θα τα αξιοποιήσουμε (είτε μέσα στα μαθήματα πληροφορικής είτε σε συνεργασία με άλλους καθηγητές).

Επίσης στη Β’ Λυκείου, στο μάθημα κατεύθυνσης Τεχνολογία Επικοινωνιών, έγινε εκτενής χρήση παρουσιάσεων που όπως αξιολόγησαν τα παιδιά έδωσε περισσότερο ενδιαφέρον στο μάθημα και ζήτησαν να επεκταθεί την επόμενη σχολική χρονιά. Από τις εργασίες των μαθητών περισσότερο ενδιαφέρον προκάλεσε όπως και πέρυσι η εργασία σχεδίασης με υπολογιστή, με χρήση του εργαλείου Google SketchUp (http://sketchup.google.com/).

Στην Γ’ Λυκείου ολοκληρώθηκε μια σειρά συνοδευτικού υλικού πάνω στο εκπαιδευτικό βιβλίο. Μέρος της σειράς αυτής σας αποστέλλω με την παράκληση για τις διορθώσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, το σχολιασμό σας και, εφόσον αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από το υλικό αυτό, τη συνδρομή σας και κοινοποίηση των αλλαγών σας σε εμάς.


Σχετικά με την εκτέλεση του διδακτικού έργου στο σχολείο μας έχουμε να σημειώσουμε τα παρακάτω.
· Το σχολικό εργαστήριο πληροφορικής και εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών χρησιμοποιείται συνεχώς σε όλα τα μαθήματα πληροφορικής (άλλωστε υπάρχει πρόβλημα χώρου στο σχολείο).
· Το εργαστήριο υπολογιστών διαθέτει παλαιωμένο εξοπλισμό ο οποίος δεν είναι καθόλου εύκολο να αντικατασταθεί λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η ενιαία σχολική επιτροπή Γυμνασίου και Λυκείου Ασημίου. Γνωρίζουμε πως και άλλα σχολεία αντιμετωπίζουν δυσκολίες όμως στην περίπτωσή μας υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και η χρηματοδότηση πάρα πολύ ελλιπής. Φέτος καταφέραμε να λειτουργήσουμε επαρκώς χάρη στη δωρεά υπολογιστών (τεσσάρων εκ των οποίων εξακολουθούν να λειτουργούν τρεις, κυκλοφορίας 2001) από την Αγροτική Τράπεζα, μετά από παρέμβαση του προέδρου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας. Του χρόνου η κατάσταση φαίνεται πως θα είναι ακόμη πιο δύσκολη. Είναι βεβαίως, όπως είχαμε σημειώσει και πέρυσι, ευτυχές το γεγονός ότι καταφέρνουμε να λειτουργήσουμε με δύο μαθητές ανά υπολογιστή, κατά κανόνα, με την έγκριση της προϊσταμένης αρχής.
· Το επίπεδο των μαθητών είναι γενικά καλό αλλά με μεγάλη διακύμανση καθώς κάποιοι από τους μαθητές μας δεν έχουν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και αυτό λειτουργεί επιβραδυντικά σε ορισμένες περιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συνολικά υπάρχει ενδιαφέρον από τους μαθητές και καλή συμπεριφορά. Πρέπει όμως να αναφέρουμε ξανά το αρνητικό στοιχείο της μη προσμέτρησης του βαθμού των μαθημάτων επιλογής που οδηγεί κάποιους μαθητές στην επιλογή τους ακριβώς για αυτό το λόγο γεγονός που δυσκολεύει την εκπαιδευτική διαδικασία.
· Σε σχέση με τα βιβλία και το αναλυτικό πρόγραμμα δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι παραπάνω από τα ήδη γνωστά θέματα, όπως είχαμε σημειώσει και πέρυσι. Φαίνεται όμως σχεδόν επιτακτικό πλέον ότι όλο το υλικό που χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να βρίσκεται «online» και να αξιοποιείται «online». Φυσικά σε ένα σχολικό περιβάλλον όπου αρκετοί μαθητές δεν έχουν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή – πόσο μάλλον άμεση πρόσβαση – χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να μην δημιουργήσουμε «αδυναμίες» στους ‘μη έχοντες’ μαθητές και, τελικά, «αντιπάθεια» στο μάθημα αλλά ταυτόχρονα και αντίστοιχα ιδιαίτερη προσοχή στην καλλιέργεια της μεθοδικότητας στην αξιοποίηση αυτών των «εργαλείων».

Με εκτίμηση,


Ο καθηγητής πληροφορικής
Σταύρος Παπαδάκης


Ο Διευθυντής
Δημήτριος Γρηγορίου
ΠΕ19 ΠΕ04 Φυσιογνώστης
Διευθυντής ΓΕ.Λ. Ασημίου

Κυριακή 5 Ιουλίου 2009

Απολογισμός σχ. Έτους 2008-2009

Απολογισμός σχολικού έτους 2008-09
Και φέτος ισχύουν γενικά οι περσινές παρατηρήσεις. Προς αποφυγήν επαναλήψεως συνοψίζω τα βασικά σημεία:
- Η μία ώρα την εβδομάδα δεν αρκεί για την κάλυψη της ύλης.
- Ο προγραμματισμός στην Γ’ τάξη είναι πρόβλημα. Οι περισσότεροι μαθητές δεν μπορούν να κατανοήσουν βασικές έννοιες.
- Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος εξέτασης στις απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου. Το 6 από τα 9 θέματα (με έξι θεωρητικές ερωτήσεις) δεν είναι το καταλληλότερο για τον προγραμματισμό.

Το βασικό πρότζεκτ στο οποίο συμμετείχαν πολλοί μαθητές ήταν η έκδοση βιβλίου με τίτλο «1ο Γυμνάσιο Σητείας – η ιστορία του σχολείου», στο πλαίσιο του μαθήματος της τοπικής ιστορίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεγάλης εργασίας, οι μαθητές έμαθαν και καλλιέργησαν πολλές δεξιότητες όπως:
- Ηχογράφηση συνετεύξεων με ψηφιακό καταγραφέα και απομαγνητοφώνηση αυτών.
- Συλλογή μεγάλου όγκου στοιχείων από το αρχείο του σχολείου και επεξεργασία αυτών με χρήση υπολογιστικού φύλλου.
- Δακτυλογράφηση των κειμένων.
- Εύρεση από το Διαδίκτυο δωρεάν λογισμικού για την μετατροπή των αρχείων doc σε pdf
- Λήψη ψηφιακών φωτογραφιών και επεξεργασία αυτών.
- Σάρωση παλιών φωτογραφιών και βελτίωση της ποιότητάς τους με το κατάλληλο εργαλείο.
- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
- Παρουσίαση του βιβλίου στους τοπικούς φορείς της πόλης.

Διβανίδης Κυριάκος – 1ο Γυμνάσιο Σητείας

Reblog this post [with Zemanta]

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2009

Ανάλυση αποτελεσμάτων εξετάσεων Πληροφορικής Γ΄ Γυμνασίου

Ο συνάδελφος Κογχυλάκης Γιώργος του 7ου Γυμνασίου Ηρακλείου ανέλυσε τα αποτελέσματα των εξετάσεων Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου του σχολείου του ως προς είδος/κατηγορία θεμάτων ως προς φύλο και επιτυχία. Από το άρθρο βγαίνουν κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα και τίθενται κάποια ερωτήματα τα οποία συντείνουν στην ανάλυση της ίδιας της διδασκαλίας της Logo στο Γυμνάσιο. Τον ευχαριστούμε και θα τον περιμένουμε να συζητήσουμε σε κάποια από τις συναντήσεις μας την ερχόμενη σχολική χρονιά ή ακόμα και στο ιστολόγιο μέσω σχολιασμού της συγκεκριμένης ανάρτησης.


http://plirancrete.sch.gr/files/EreunitikesErgasies/analisi%20ejetaseon%20gymnasiou2008-09.pdf

Απολογισμός σχολικής χρονιάς 2008-2009

Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που δίδαξα στο Γυμνάσιο με το καινούριο βιβλίο (πέρυσι έκανα Λύκειο) και μπορώ να πω ότι τα πράγματα δεν πήγαν τέλεια.
Για άλλη μια φορά οι λίγες ώρες ήταν το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετώπισα (είναι γνωστά τα προβλήματα και δεν χρειάζεται να τα αναφέρω ξανά).
Το καινούριο βιβλίο βοηθάει περισσότερο στην οργάνωση αλλά η ύλη που θεωρούν οι συγγραφείς ότι μπορεί να βγει κάθε φορά σε μια ώρα, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Μάλιστα με παρέσυρε στο να διδάξω πολύ θεωρία, κάτι που σίγουρα θα αλλάξω του χρόνου. Ως συνέπεια αυτού αλλά και των λίγων ωρών ήταν να μην καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε κάποια projects που είχα στο μυαλό μου.
Για τη Γ Γυμνασίου τα προβλήματα έχουν ήδη αναφερθεί από άλλους και δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ.
Προτάσεις θα είμαι σε θέση να κάνω του χρόνου μια που φέτος ήταν για μένα χρονιά προετοιμασίας για το καινούριο βιβλίο.


Νεκτάριος Κοκολάκης
Καθηγητής ΠΕ19