Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008

Βασικές μορφοποιήσεις με την html (Σενάριο Μαθήματος)

Αντικείμενο Διδασκαλίας:
Δημιουργία Ιστοσελίδας – γλώσσα html
Βασικές μορφοποιήσεις με την html

Σφακιανάκης Μανόλης
Φρεσκάκης Δημήτρης

Βαθμίδα/Τάξη:
Β΄ ΕΠΑ.Λυκείου

Γνωστικό Υπόβαθρο μαθητών:
Χρήση Η/Υ, Χρήση Διαδικτύου ( Φυλλομετρητή, αναζήτηση πληροφορικών κλπ), Επεξεργασία κειμένου, φύλλα εργασίας.

Διδακτικοί στόχοι του μαθήματος:
Να κατανοήσουν καλύτερα την έννοια της ετικέτας-οδηγίας,
να μάθουν τις βασικές ετικέτες μορφοποίησης b, u, i, font , hr,
να εξασκηθούν στην χρήση τους
και να οδηγούνται πιο εύκολα στην σωστή επιλογή τους

Διδακτικές Τεχνικές/Προσεγγίσεις:
Εισήγηση,
Παρουσίαση των παραπάνω ετικετών και επεξήγηση της χρήσης και λειτουργίας τους με παραδείγματα στον πίνακα.
Εργασία σε Ομάδες,
• Με χρήση φυλλομετρητή οι μαθητές θα επισκεφτούν την ιστοσελίδα του σχολείου και θα αναγνωρίσουν τις παραπάνω ετικέτες στον κώδικα της σελίδας.
• Να συμπληρωθεί και να βρεθούν τα λάθη στον εννοιολογικό χάρτη που θα δοθεί

Χρονοπρογραμματισμός Διδασκαλίας
Διάρκεια διδασκαλίας: 2 διδακτικές ώρες

Εποπτικά και Διδακτικά μέσα:
Πίνακας, Υπολογιστές, Φυλλομετρητής, Φύλλο Εργασίας & Φύλλο Αξιολόγησης (Εργασία για το σπίτι) που έχει σχεδιαστεί από τον εκπαιδευτικό.


Αξιολόγηση:
Θα δοθεί φύλλο αξιολόγησης στο οποίο θα ζητείται από τον μαθητή να φτιάξει μια απλή ιστοσελίδα κάνοντας χρήση του κειμενογράφου «Σημειωματάριο», παρουσιάζοντας τον εαυτό του (τα στοιχεία του) κάνοντας χρήση των παραπάνω μορφοποιήσεων καθώς και της προηγούμενης γνώσης πάνω στην html.


Φύλλο Εργασίας

Θα πρέπει να δημιουργηθούν ομάδες εργασίας των δύο μαθητών ανά Η/Υ και κάθε ομάδα καλείται να ασχοληθεί με τις δύο παρακάτω εργασίες:

• Ανοίξτε τον φυλλομετρητή που είναι εγκαταστημένος στον Η/Υ σας και μεταβείτε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας (δίδετε). Δέστε τον κώδικα της σελίδας και αναγνωρίστε πέντε (5) μορφοποιήσεις με τις ετικέτες που διδαχτήκατε σήμερα. Εξηγήστε τι περιμένετε απ’ αυτές τις μορφοποιήσεις και στη συνέχεια διαπιστώστε την ορθότητάς τους στην κεντρική σελίδα.

• Δίνετε ο παρακάτω εννοιολογικός χάρτης.
Καλείστε να συμπληρώσετε τα κενά κελιά και να διαπιστώσετε αν τυχόν υπάρχουν λάθη στον παραπάνω πίνακα.Φύλλο Αξιολόγησης

Χρησιμοποιώντας ένα οποιονδήποτε κειμενογράφο(συνιστάται ο κειμενογράφος «Σημειωματάριο»), προσπαθήστε να φτιάξετε ένα βιογραφικό με τα βασικά στοιχεία σας, όπως: ονοματεπώνυμο, ηλικία, σχολείο, τάξη, δ/νση κατοικίας, τηλ. επικοινωνίας, ενδιαφέροντα – χόμπι και ότι άλλο εσείς θεωρείτε ως αξιόλογο.
Στην κορυφή η ιστοσελίδα θα ξεκινάει με την επικεφαλίδα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.
Θα πρέπει να προσέξουμε να κάνουμε ορθή χρήση των ετικετών μορφοποίησης έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι αισθητικά όσο το δυνατόν πιο άρτιο.

Σχέδιο Μαθήματος
ΑΕΠΠ/ΓΕΛ - Δομημένος Προγραμματισμός/ΕΠΑΛ
Δομή Απλής Επιλογής


Σκοπός – Αντικείμενο Διδασκαλίας
Η δραστηριότητα αυτή αφορά στην κατανόηση της δομής απλής επιλογής στο σχεδιασμό αλγορίθμων.

Γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών
• Οι μαθητές γνωρίζουν ήδη να χρησιμοποιούν βασικές τεχνικές (ψευδοκώδικα, λογικό διάγραμμα) και βασικές συνιστώσες (π.χ. μεταβλητές, σταθερές, εντολές εισόδου/εξόδου) δημιουργίας αλγορίθμου.
• Επίσης χρησιμοποιούν ήδη τη δομή ακολουθίας για την επίλυση προβλημάτων.

Διδακτικοί στόχοι
Μετά το τέλος του μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν
• Να αναγνωρίζουν τη δομή που χρησιμοποιεί ένας δοσμένος αλγόριθμος (ακολουθίας ή επιλογής)
• Να αναγνωρίζουν την έννοια και το ρόλο της συνθήκης σε ένα αλγόριθμο με δομή επιλογής
• Να αναφέρουν πιθανές μορφές για συνθήκη σε ένα αλγόριθμο με δομή επιλογής
• Να διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα στη δομή ακολουθίας και στη δομή επιλογής

Δραστηριότητες / Διδακτικές τεχνικές
• Ερωτοαπαντήσεις με αναφορά στην καθημερινότητα (‘τι σημαίνει επιλέγω;’, οι μαθητές αναφέρουν παραδείγματα με επιλογές από την καθημερινή τους ζωή)
• Ο εκπαιδευτικός αναφέρει πώς αναπαρίσταται γενικά η δομή της επιλογής σε ψευδοκώδικα (Αν συνθήκη Τότε Εντολές 1 αλλιώς Εντολές 2 Τέλος_αν)
• Δίνει παραδείγματα (προβλήματα με συνθήκες)
• Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και από κοινού επιλύουν προβλήματα (ομαδοσυνεργατική προσέγγιση)

Εκπαιδευτικά μέσα
• Η αποτελεσματική χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλον που δίνεται (Διερμηνευτής ΓΛΩΣΣΑΣ) για επίλυση απλών προβλημάτων προγραμματισμού

Αξιολόγηση
• Χρησιμοποίηση φύλλου εργασίας

Επιμέλεια : Κυριακή Μαραγκάκη – Σταυρούλα Κιζλαρίδου