Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2008

Σχολικές δραστηριότητες 2008-2009

Η οργάνωση και η υλοποίηση σχεδίων εργασίας (project) με περιβαλλοντικά, πολιτιστικά θέματα, θέματα αγωγής υγείας, θέματα αγωγής σταδιοδρομίας, καθώς και οι δια-σχολικές συνεργασίες έχοντας ως μέσο τις Νέες τεχνολογίες (e-twinning) αποτελούν ενδεδειγμένες μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης. Συχνά, η διδακτική αυτή προσέγγιση εξυπηρετεί τους στόχους των μαθημάτων Πληροφορικής, τη διαθεματική /διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης, τη συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας, τη σύνδεση του σχολείου με την καθημερινή ζωή και τα σημαντικά ζητήματα της κοινωνίας. Ενεργοποιεί τη συμμετοχή των μαθητών, αξιοποιεί τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους και μέσα από το βίωμα της δραστηριότητας επιδιώκει τη διαμόρφωση ευαισθητοποιημένων πολιτών (δείτε και περσινό σχετικό δικό μου έγγραφο http://plirancrete.sch.gr/files/Nea/PliroforikiSxolikesDrastiriotites.doc).

Τα προγράμματα πρέπει να κατατεθούν στη Δ/νση Δευτ/θμιας μέχρι

15 Δεκεμβρίου 2008

http://dide.ira.sch.gr/loipa/081124125314loi081124.zip

και για το e-twinning http://www.etwinning.gr/index.php μέχρι 10 Δεκεμβρίου 2008

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2008

Αξιολόγηση Γ΄ Γυμνασίου

Στόχος του μαθήματος της Πληροφορικής στη Γ΄ Γυμνασίου δεν είναι η εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού Logo αλλά η καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων που λύνονται με αλγοριθμικό τρόπο και μάλιστα

με τη μέθοδο «δίνω οδηγίες στον υπολογιστή –>μαθαίνω τον υπολογιστή να επιλύει προβλήματα->και με αυτό τον τρόπο «αναγκάζομαι» ο ίδιος να καταπιαστώ με το πρόβλημα, να το λύσω, να σκεφτώ αλγοριθμικά και να διατυπώσω τον αλγόριθμο» ή αλλιώς

με τη μετάβαση από τη μέθοδο «trial and error» (εκτέλεση εντολών – ανατροφοδότηση - διόρθωση εντολών και πάλι εκτέλεση) στην αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων (λύνω το πρόβλημα και διατυπώνω τη λύση του προβλήματος πριν εκτελέσω το πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας και έτοιμους αλγόριθμους που έχω στη διάθεσή μου).

Επίσης, όπως έγινε φανερό κατά την περσινή χρονιά υπάρχει δυσκολία στη σύνταξη των εντολών της Logo (διατύπωση αλγορίθμου με αυστηρό συντακτικό) από τους μαθητές μέσα στο μικρό σχολικό χρόνο που αφιερώνεται στο μάθημα της Πληροφορικής, ενώ είναι πολύ πιθανό οι μαθητές να έχουν επιλύσει το πρόβλημα!

Συνεπώς, όπως συζητήθηκε και στις συναντήσεις μας (http://plirancrete.sch.gr/files/ekpYliko/gymnasio/Gymnasia_2008-2009_panselinas.zip), κατά τα γραπτά διαγωνίσματα (ωριαία ή ολιγόλεπτα), όπως και στις απολυτήριες γραπτές εξετάσεις προτείνεται να δίνεται στους μαθητές

ο κατάλογος με τις εντολές της Logo και η σύνταξή τους, όχι όμως το αποτέλεσμα της εκτέλεσης της κάθε εντολής. Αν τώρα υπάρχει η δυνατότητα κατά τις γραπτές ωριαίες ή ολιγόλεπτες δοκιμασίες κάθε μαθητής να έχει μπροστά του έναν υπολογιστή (μικρά τμήματα) είναι στην ευχέρειά σας να τους δώσετε τη δυνατότητα να τον χρησιμοποιήσουν.

Στο www.gymit.gr υπάρχει υλικό και πίνακας με τις εντολές του microworlds Pro, ενώ πρόσφατα αναρτήθηκε και εκπαιδευτικό λογισμικό.


Γιώργος Πανσεληνάς