Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2009

Ευχές


Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2009

Ημερίδα

Αγαπητοί συνάδελφοι/-ισσες,
σας επισυνάπτω πρόσκληση στην ημερίδα "Διδασκαλία της Πληροφορικής στη
Δ/μια Εκπαίδευση της Αν. Κρήτης", την οποία διοργανώνω (τα στοιχεία της
ημερίδας στο επισυναπτόμενο έγγραφο). Η πρόσκληση έχει φτάσει σήμερα και
στα σχολεία.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους, όσους προσέφεραν με υλικό και
παρατηρήσεις τόσο στην Ιστοσελίδα όσο και στο Ιστολόγιο. Θα ήθελα επίσης
να ευχαριστήσω και όσους μου έστειλαν με email προτάσεις για εισηγήσεις
στην ημερίδα.
Είναι σίγουρο ότι όλα όσα μου έχετε στείλει αξιοποιούνται και θα
αξιοποιηθούν και στο μέλλον και μέσω παρουσιάσεων σε συναντήσεις/ημερίδες.
Να είστε καλά και καλή αντάμωση, λίγο πριν τις γιορτές!